Grey Mini Christmas Gnomes

$10.50

Grey Mini Christmas Gnomes

NOSE, WHITE BEARD, ARMS & FEET
Size: 3"X2.5"X5.5"